پاستا با سس بلونز

پاستا با سس بلونز

پاستا با سس پنیر و سیر سوخاری
لازانیا زیتی

لازانیا زیتی

مک اند چیز با سس گوشت

مک اند چیز با سس گوشت

ماکارونی و خامه

ماکارونی و خامه

لازانیا

لازانیا

اسپاگتی سوسیس

اسپاگتی سوسیس

گریل چیکن پنه

گریل چیکن پنه

کوکو ماکارونی

کوکو ماکارونی

فتوچینی با میگو

فتوچینی با میگو

ماکارونی

ماکارونی

لازانیا قالبی

لازانیا قالبی

فتوچینی با شیر و پنیر
ماکارونی با میگو

ماکارونی با میگو

جامبو با مرغ

جامبو با مرغ

سوپ مرغ و برنج قهوه ای
پاستا آلانورما

پاستا آلانورما

گراتن پاستا

گراتن پاستا

فسیلی کربونارا

فسیلی کربونارا

پاستا پنه با سس آرابیاتا