نوشته‌ها

ماهی شکم پر

ماهی شکم پر

/
خوراک ماهی و قارچ

خوراک ماهی و قارچ

/
گونه‌های بسیاری از ماهیها به عنوان خوراک مصرف می‌شوند و این مطلب در همهٔ دین‌ها پذیرفته شده‌است. منظور از ماهی، اشاره به انواع حلزون صدف‌دار، نرم‌تنان، سخت‌پوستان و خارپوستان است. در زبان فارسی عبارت متفاوتی برای ماهی به عنوان خوراک و ماهی به عنوان یک جانور وجود ندارد اما در برخی زبان‌ها مانند اسپانیایی این تفاوت وجود دارد. منظور از خوراک دریایی نیز هرگونه ماهی است که از اقیانوس، دریا یا هرگونه زندگی آبی دیگر صید می‌شود.

خوراک ماهی

/
ماهی شکم پر

ماهی شکم پر

/
دوقوس ماهی

دوقوس ماهی

/
ماهی مالاتا

ماهی مالاتا

/